Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ungdomsverksamhet

I tekniska nämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag kan du läsa mera om vilka bidrag som finns att söka för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun. Här finns även information om vilka villkor som gäller och hur själva ansökan om bidrag görs.

Ansökningsblanketter för de olika bidragsformerna finns att ladda ner under kommun-politik/blanketter & e-tjänster.

Vid frågor kontakta: Ulla Larsson, tekniska förvaltningen tel: 0550-881 20