Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studieförbund

Studieförbund med dokumenterad verksamhet i Kristinehamns kommun kan få kommunalt bidrag. Kulturnämnden ansvarar för fördelningen av kommunbidrag till organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet.

Studieförbund som är verksamma i Kristinehamns kommun

ABF - Arbetarnas Bildningsförbund

Studiefrämjandet

Sensus Studieförbund

Kulturens Bildningsverksamhet

SISU Idrottsutbildarna Värmland

Medborgarskolan

NBV - Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet

Studieförbundet Bilda

SV Studieförbundet Vuxenskolan

FU - Folkuniversitetet