Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Provtagning badvatten

Under sommaren tar miljö- och hälsa vattenprover vid ett flertal badplatser i kommunen. Här lägger vi in de senaste resultaten från de badvattenprover som vi tar under sommaren vid de större badplatserna. Badvattentemperaturen läggs in när provet är taget och tjänlighetsbedömningen läggs till när analysen är färdig vilket normalt tar ca en vecka.

2016

Badplats
Datum
Temp Kvalitet Övrigt
Baggerud 160615 16ºC Tjänligt   
  160707 19ºC Tjänligt   
  160728 21ºC Tjänligt  
         
Bengtsgård 160615 19ºC  Tjänligt  
  160707 20ºC  Tjänligt  
  160728 19ºC Tjänligt  
         
Gottbol 160615 17ºC  Tjänligt  
  160707 19ºC  Tjänligt  
  160728 21ºC Tjänligt  
         
Gräsviksbadet 160615 17ºC Tjänligt   
  160707  19ºC Tjänligt  
  160728 20ºC Tjänligt  
         
Hult 160615 14ºC Tjänligt   
  160707 18ºC Tjänligt   
  160728 22ºC Tjänligt  
         
Jutviken 160615 18ºC Tjänligt   
  160707 19ºC Tjänligt   
  160728 20ºC Tjänligt  
         
Revsand 160615 13 ºC Tjänligt   
  160707 18ºC  Tjänligt  
  160728  22ºC Tjänligt  
         
Sandvikarna* 160615 16ºC Tjänligt  
  160707 18ºC Tjänligt  
  160728  22ºC Tjänligt  
         
Skymningen 160615 16ºC Tjänligt   
  160707 19ºC Tjänligt   
  160728 22ºC Tjänligt  
         
Strandvik     Tjänligt   
      Tjänligt   
      Tjänligt  
         

*Sandvikarna provtas vid den lilla badplatsen där Stöten lägger till.

Om ett vattenprov överskrider tillåten bakteriehalt och är otjänligt, åker en miljöinspektör ut på plats och sätter upp en skylt, "Avrådan från bad". Det är inte farligt att bada, men olämpligt med anledning av hög bakteriehalt som kan göra att man blir sjuk. Ett nytt prov tas och beroende på vad det provet visar, kan badplatsen antingen öppnas igen eller skylten får sitta kvar tills man fått godkända prov. Vid behov görs det även göras en utredning vad orsaken kan vara till den dåliga vattenkvaliteten.

Så här går provtagning till

Miljöinspektörerna följer ett provtagningsschema under sommaren för att det ska vara så regelbundet som möjligt. Med sig ut på plats har inspektören en kylväska med kylklampar, provtagningsflaskor, termometer, penna och pärm där anteckningar görs. 

Ute på plats så mäts temperaturen och siktdjupet kontrolleras. Om det är mycket partiklar i vattnet, till exempel efter regn, kan det även påverka vattnets kvalitet just för stunden. Provtagningsflaskan fylls sen med vatten. Man anteckningar på flaskan tidpunkt, datum, temperatur och plats.

I en pärm fyller man i lite mer information såsom väderlek, temperaturen, avvikelser på stranden till exempel om det är mycket fågelspillning, algförekomst, föroreningar, det vill säga faktorer som kan påverka

vattenkvaliteten.

Information om badklåda och algblomning

Vill du ha mer information om badklåda eller algblomning, rekommenderar vi att du läser på Badplatsens hemsida via länken här till höger. Där hittar du även provtagningsresultat på andra badplatser i Sverige.

Badvatten i toppklass

Symbol för utmärkt vattenkvalitet. Sen 2012 är att alla badplatser bedömda enligt EU:s regler om badvattenkvalitet. Bedömningen bygger på det sammantagna resultatet av provtagningar gjorda under fyra års tid. Glädjande nog konstateras att samtliga badplatser når upp till "Utmärkt badvattenkvalitet", som är den bästa bedömningen en badplats kan få. Aktuell bedömning anslås också vid respektive badplats.

Den särskilt intresserade kan läsa mer om bedömningen på webbsidan Badplatsen.

Frågor om badplatser?

Har du frågor om vattenkvaliteten vid badplatserna i vår kommun, är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer. Gäller frågorna städning eller tömning av avfallsbehållare, kan Björkvallens vaktmästare ta emot dina synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.