Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lista över lekparker

Lekplatser

1.Järnvägsparken

4 Gungor, Kompisgunga, Pingisbord,
2 Klätterställningar, 2 Rutschkanor,
Lektåg, Sandlåda, 5 Picknickbord

2.Spelmansparken   

Lekhus med Rutschkana

3. Älvängen

Klätterställning, 2 Gungor, Sandlåda, Picknickbord, Fjädergunga 1 Pers, Bollplan grusyta/asfaltyta

4. Skäringsbol

Bollplan gräsyta

5. Skogsparken 

Rutschkana, Gunga, Barngunga, Fjädergunga 1 Pers, 2 Picknickbord, Sandlåda med bord, Bollplan grusyta/asfaltyta

6. Sannaparken

2 Gungor, 2 Picknickbord, Sandlåda, Fjädergunga 4 Pers, Rutschkana

7. Kaninen

Lekpark

8. Walhall

Bollplan grusyta/asfaltyta

9. Stenfallet

Picknickbord, Gunga, Barngunga, Sandlåda, Fjädergunga 1 Pers., Rutschkana, Klätterställning, Bollplan grusyta/asfaltyta

10. Strand

Balansgång, Klätterställning (Med klättervägg), Snurrpinne, Bollplan (Spolas), Basketplan, Tennisbana grusyta/asfaltyta

11. Ålkärr

Bollplan grusyta/asfaltyta

12. Adlersparre 

Bollplan grusyta/asfaltyta, Picknickbord, Gunga, Barngunga, Snurrstång, Snurrhjul, Sandlåda, Lekhus, Fjädergunga 4 Pers.

13. Bergiihage

Gunga, Barngunga, Rutschkana, Picknickbord, Sandlåda med bord, Bollplan grusyta/asfaltyta

14. Gärdesgatan 

Fjädergunga 4 Pers., 2 Gungor, Picknickbord, Klätterställning, Rutschkana

15. Marielund 

Bollplan (Spolas), Tennisplan

16. Sandfallet  Östra  

2 Gungor, Barngunga, Klätterställning, Rutschkana, Sandlåda med bord, Grävmaskin, Fjädergunga 1 Pers.

17. Sandfallet Västra 

Bollplan grusyta/asfaltyta

18. Wulfsäng  

Rutschkana, Barngunga, 2 Gungor, Fjädergunga 1 Pers., Sandlåda med bord, Klätterställning (med klättervägg)

19. Mellankvarn 

Fjädergunga 1 Pers., Fjädergunga 4 Pers., Kompisgunga, Rutschkana, 2 Gungor, Bollplan grusyta/asfaltyta

20. Eken

Gungbräda, Balansgång, 4 Gungor, Rutschkana, Snurrstång, Sandlåda med bord, Klätterställning med klättervägg, Picknickbord

21. Lillheden 

2 Gungor, Fjädergunga 1 Pers, Bord

22. Östermalm

4 Gungor, Gungbräda, Fjädergunga 1 Pers., Rutschkana, Klätterställning, Volleybollplan, 2 Picknickbord, Fjädergunga 4 Pers, Tennisbana grusyta/asfaltyta, Bollplan gräsyta

23. Oxlyckan

Rutschkana, Klätterställning, Sandlåda, Balansgång, 4 Gungor, Fjädergunga 4 Pers, Bollplan grusyta/asfaltyta

24. Tegnerparken

2 Gungor, Sandlåda

25. Skärgården
   

Lekbåt

26. Ölme

2 Picknickbord, Lekbåt, Sandlåda med bord, Fjädergunga 4 Pers., 2 Gungor

27. Björneborg konsum

Kompisgunga, 2 Gungor, Barngunga, Klätterställning, Fjädergunga 4 Pers., Sandlåda m. bord, Bollplan grusyta/asfaltyta

28. Björneborg karisäng

Rutschkana, Gunga, Barngunga, Fjädergunga 4 Pers., Sandlåda m. bord

29. Bäckhammar

Fjädergunga 1 Pers., Klätterställning, Rutschkana, 2 Gungor, Barngunga

30. Nybble

2 Klätterställningar, 2 Rutschkanor, Fjädergunga 1 Pers., 3 Gungor, Sandlåda, Bollplan grusyta/asfaltyta

31. Nybble macken

2 Gungor, Kompisgunga

32. Djurgårdsparken

 Bollplan grusyta/asfaltyta

33. Skäringsbol

 Gunga, Barngunga, Snurrstång, Snurrhjul, Lekhus, Rutschkana

34. Skateparken/
     Svinvallen

 Skatepark

35. Drevstad

 Bollpan gräsyta