Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Levandegör historien vid Gustafsvik!

Ta chansen att driva verksamhet vid Gustafsviks Herrgårdsmiljö! Den 20 april öppnar anbudstiden för entreprenörsverksamhet på området. Herrgårdsmiljön är en fantastisk plats både ur historiskt och framtida perspektiv.

- Vi vill skapa intresse för att locka en entreprenör som vill driva verksamhet på platsen. Vi öppnar upp för både små och stora aktörer att komma in och det ska bli väldigt spännande att se vem som kan driva historien vidare. Det är inte vem som helst som får chansen att driva verksamhet i 1700-talsmiljö, säger Ulrika Ganterud Evermark.

Kristinehamns kommun har avsatt en investeringsram på runt 3 miljoner kronor under förutsättning att vi hittar en entreprenör som vill hyra byggnad och mark innan augusti.

Läs hela anbudsunderlaget här!

Verksamhet redan till sommaren
Anbudstiden är tre veckor för att en entreprenör ska kunna starta upp verksamhet redan i juli 2017.

- Det är förvisso en kort anbudstid, men det är ingen jätteavancerad eller komplicerad ansökan som behöver göras. Intressenterna behöver komma in med en verksamhetsidé. Efter en bedömning kommer ett antal entreprenörer kallas till presentation. Har man en god idé kan man få fram ett bra dokument under tre veckor, säger Ulrika.

Evenemang som drar publik inbokade
Under sommaren 2017 finns flera evenemang inbokade vid Gustafsvik: Lekaresällskapet har sina föreställningar den 1-16 juli och Gundegabaletten sin sommaravslutning den 15 juli.

Under 2017 är det hyra av befintliga lokaler som gäller. Tillsammans med de bokade evenemangen ger det ett bra underlag för företag att driva exempelvis caféverksamhet.

Ta vid där Ernst slutade
- Vi vill få hit ett företag som på något sätt vill levandegöra historien. Med det menar vi att vi gärna vill ha någon som kan ta vid där Ernst slutade och ta historien vidare. Entreprenörskapet kan bygga på historien och den landsbygdstradion som finns här. Vi pratar om lokalproducerad mat, livsstil, vi tror att det skulle passa bra med någon form av gårdsbutik, matlagningskurser, konferenser eller annat, förtydligar Ulrika Ganterud Evermark.

- Vi vill inte styra något, utan förlitar oss till entreprenörernas fantasi. Det vi önskar är dock en huvudentreprenör, som kan ha flera andra entreprenörer knytna till sig.

Både lokalt och regionalt intresse
- Vi tror att det både kan finnas ett lokalt och regionalt intresse. Vi har redan fått in ett antal intresseanmälningar, och ser gärna att de som har anmält intresse lämnar ett anbud.
Det går inte att bo här, underlaget är riktat mot att det ska bli ett besöksmål. Marken är ett kulturreservat vilket gör att det inte går att ha ett enskilt permanent boende på platsen. Men ett tillfälligt boende som pensionat går, avslutar Ulrika.

Alla anbud görs på www.tendsign.com under anbudstiden 20 april till 11 maj.

Varmt välkomna med ert anbud!

Alla nyheter - Kultur & fritid

  • tors, 2017-04-27

    Sannavallens löparbana är öppen för allmänheten lördagar och söndagar kl. 9-12 från och med vecka 18 till och med vecka 26 med reservation för ändringar på grund av andra evenemang.

  • tors, 2017-04-20

    Ta chansen att driva verksamhet vid Gustafsviks Herrgårdsmiljö! Den 20 april öppnar anbudstiden för entreprenörsverksamhet på området. Herrgårdsmiljön är en fantastisk plats både ur historiskt och framtida perspektiv.

  • tis, 2017-02-14

    Hushållningssällskapet i Värmland flyttar det stora matevenemanget Smaka på Värmland till Kristinehamn från och med september 2017.