Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lekparker

Lekparker

LekplatsEn lekplats ska vara rolig och spännande att besöka.
Den ska stimulera barnens fantasi och ge utrymme till olika rörelsemönster som till att hoppa, klättra och snurra.
Barnen ska ges möjlighet till rollekar och spontanlek men även att få sitta för sig självt en stund och fundera. Lekplatsen ska kännas som en naturlig mötesplats för både barn och vuxna.

Lekplatserna måste vara en säker plats att vistas på utan någon risk att göra sig illa och därför ställs stora krav på säkerhet och funktion. En årlig besiktning görs och översyn sker kontinuerligt hela året.

Det är viktigt att anmäla eventuella fel till kommunen. På så vis hjälps vi åt att hålla säkerheten hög på våra lekplatser.