Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kristinehamns kommuns turism ökar mest i hela länet

En ökning med 11 174 gästnätter i Kristinehamn under första halvåret 2017. Fantastiskt roligt och stor eloge till alla involverade i arbetet med turism, säger en stolt turistchef, Ulrika Ganterud Evermark. Detta är verkligen en signal om att vi är på rätt väg och tillsammans åstadkommer resultat!

Det är färska siffror från Visit Värmland med SCBs övernattningsstatisk som tagits fram för perioden januari till och med juni 2017. Statistiken skall kompletteras med ytterligare tillägg men visar att Kristinehamn under perioden gör den största ökningen av alla kommuner i Värmland, jämfört med fjolåret.

Totalt når Kristinehamn 37 123 registrerade gästnätter enligt SCB under perioden. Den riktigt intensiva turistsäsongen med start i juli får vi svar på senare hur den har sett ut, men mycket tyder på en fortsatt positiv kurva för Kristinehamn.

Alla nyheter - Kultur & fritid