Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunbidrag

Kommunbidrag kan utgå till organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag och som erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet. Bidragen syftar till att ge organisationer möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Kristinehamns kommun.

I dokumentet Kommunbidrag till folkbildningsverksamhet finns information om vilka villkor som gäller och hur ansökan om bidrag görs.

Ansökningsblanketter för de olika bidragsformerna finns att ladda ner under kommun-politik/blanketter & e-tjänster.

Vid frågor, kontakta kultursamordnare Hannah Frisell, telefon: 0550-880 76