Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hög tid att söka kultur- och ungdomsstipendium

Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium och fyra ungdomsstipendier. Ansökan måste vara hos kulturnämnden senast 13 november.

Kulturstipendium
Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till person eller förening som utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamn. Det kan också utdelas som stöd till fortbildning inom kulturområdet. Stipendiet delas ut till person eller sammanslutning som är verksam i kommunen eller till person som är född eller som har varit aktiv i kommunen.
Stipendiesumman är 25 000 kr.

Blankett för ansökan om kulturstipendium
 
Ungdomsstipendium
Ungdomsstipendiet delas ut till fyra barn och ungdomar i åldern 7-18 år som är aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun. Stipendiet har till syfte att:
– Årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig eller kulturell verksamhet.
– Utgöra ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.
Stipendiesumman är 4 x 5 000 kronor.

Blankett för ansökan om ungdomsstipendium

Ansökan och nominering
Om du själv vill ansöka om ett stipendium, eller nominera någon annan, gör du det genom att fylla i rätt blankett ovan. Du kan också få blanketten från kultursamordnaren, som du når på telefon 0550-880 76 eller e-post kultur@kristinehamn.se.
 
Ansökan ska innehålla: motivering, namn, adress och telefon till kandidaten samt namn, adress och telefon till föreslagaren om annan än kandidaten. Ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda senast 13 november och skickas i ett förseglat kuvert till nedanstående adress:

Nämndsekreteraren
1B. Biblioteket
681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet ”Kulturstipendium” eller ”Ungdomsstipendium”. Ansökan tas INTE emot via e-post.

Alla nyheter - Kultur & fritid