Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Föreningsbidrag

De kommunala föreningsbidragen har till syfte att vara ett ekonomiskt stöd för att därigenom stödja, stimulera och främja föreningslivet i Kristinehamns kommun.

Kommunstyrelsen i Kristinehamns kommun utformar gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag, men varje nämnd handlägger och beslutar om föreningsbidrag inom ramen för tilldelade anslag och specialbestämmelser.

Här finns information för vad som gäller för kulturnämndens och tekniska nämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag.