Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Cykelpark i Marielund färdigställd

På en grusplan vid Rådmansgatan i Marielund har nu en terrängbana för cyklar färdigställts. Lucas, som bor i närheten, tycker det är jättekul och är där och cyklar nästan varje dag.

Efter att ha sett att barn grävt och byggt egna gupp för sina cyklar på den gamla grusplanen kom gatukontorets driftpersonal på idén att anlägga en cykelpark på platsen. Parken har byggts av bland annat restmassor från översvämningen som annars skulle lagts på tippen. I cykelparken finns velodromer, gupp och hopp. Banan är till för spontanåkning och är för alla åldrar. Det går även att köra med radiostyrda bilar.

Det kommer att finnas skyltar uppsatta med information om att åkning sker på eget ansvar och att hjälm och skyddsutrustning ska användas.

Intill cykelparken finns även en tennisbana som har rustas upp.

Alla nyheter - Kultur & fritid