Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sysselsättning och rehabilitering

Juhlinska huset

Verksamheten på Juhlinska huset vänder sig till personer med olika former av psykiska funktionshinder.

Målet är att medverka till att ge besökarna/deltagarna, utifrån deras egna behov och förutsättningar, möjligheter att delta i samhällslivet bland annat genom meningsfulla arbeten/sysselsättningar och fritidsaktiviteter och därigenom bryta isoleringen.

Verksamheten är öppen för alla. Tfn 0550-804 04

Östervik Rehab/Stadsbondgården

Östervik Rehab/Stadsbondgård är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete. Syftet är att ge möjlighet att träna arbetsförmågan för att senare eventuellt kunna arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna består bland annat av skötsel av djur och gård, vedproduktion, matlagning, fixartjänst för äldre, caféverksamhet, lokalvård, guidning av Stadsbondgården med mera.

Du kan läsa mer om Stadsbondgårds-verksamheten här

Tfn Östervik 0550-881 25, e-post: ostervik@kristinehamn.se