Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stödgrupp för våldsutsatta

Har du eller har du haft en relation med en man som kränkt dig verbalt, gjort dig illa fysiskt eller tvingat dig till sexuella handlingar? Ibland kan det kännas svårt att prata om det du blivit utsatt för med vänner och familj eller så upplever du kanske att du "tröttar ut" dem. Då kan det vara bra att prata med andra som upplevt liknande situationer och gjort liknande erfarenheter. I gruppen vet andra hur viktigt det är att få prata om samma sak, kanske många, många gånger, för att kunna gå vidare och må bra igen. Du kan också behöva stöd för att bygga upp ditt självförtroende och din självkänsla igen, det är ofta svårt att ha en god självkänsla om någon utsatt dig för övergrepp under en tid.

Kristinagruppen träffas en gång i veckan. Innehållet i träffarna har deltagarna stora möjligheter att styra; vi kan bjuda in gäster som pratar om något ämne gruppdeltagarna vill höra mer om. I gruppen har vi respekt för varandra och för att det ska kännas tryggt att prata om känslor och upplevelser är det viktigt att det som sägs i gruppen stannar där.

Vill du veta mer? Kontakta BOJ Östra Värmland på 0550-122 20 eller info@ostravarmland.boj.se eller ta kontakt med samordnare mot våld i nära relationer på 0550-858 45 eller kvinnofrid@kristinehamn.se