Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Socialjour kväll, natt och helg

Om du eller någon du har kännedom om behöver akut stöd, främst då barn som far illa på ett sådant sätt att det inte kan vänta tills kontorstid påföljande dag, kan du ringa till socialjouren. Det gäller vardagar från kl. 16.30, fredagar från kl. 16.00 och helgdagar.

Socialjouren nås via polisens 114 14.

Vardagar under kontorstid kommer du i kontakt med socialtjänsten via kommunens växel, tfn 0550-880 00.