Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Projekt Värmlands framtid

Värmlands framtids delprojekt i Kristinehamn är en utveckling av samverkansprojektet ”En väg in”. Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån dina individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta på någon aktivitet (tex studiebesök, friskvård, social träning, Skapande verkstad, körkortsteori) i grupp eller enskilt. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete. Från mitten av juni finns vårt nya kontor på Presterudsgymnasiet men vi har mötesplatser och verksamheter på flera olika platser inom Kristinehamn.

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Kontakt
Om du har frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du till höger.
Vi finns på Presterudsvägen 10, 681 54 Kristinehamn samt på Juhlinska Huset, Nya Kyrkogatan 4.