Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hedersrelaterat våld

Det är en mänsklig rättighet att utforma sitt liv efter egna val, önskningar och överväganden. Både kvinnor och män, tjejer och killar kan leva under förhållanden som inte är förenliga med mänskliga rättigheter. Tjejer och kvinnor har förväntningar på sig om sexuell renhet där det är oerhört viktigt att vara oskuld när äktenskap ingås. Utifrån detta kan de kontrolleras på olika sätt av mamma, pappa, bröder eller andra släktingar. Det kan handla om att inte få välja kompisar eller fritidsaktivitet, att inte få ha en pojkvän eller att inte få välja livspartner. Killar och män har förväntningar på sig att vakta tjejernas eller kvinnornas sexuella renhet genom att utöva kontroll på olika sätt, tvingas rapportera vad en syster, kusin eller ett syskonbarn gör eller inte gör. Lever de inte upp till de olika förväntningarna kan de utsättas för olika bestraffningar.

Har du funderingar kring hedersrelaterat våld och förtryck kan du vända dig till samordnaren mot våld i nära relationer på telefon 0550-858 45 eller kvinnofrid@kristinehamn.se

Du som utsatts för hedersrelaterat våld eller förtryck kan vända dig till Brottsofferjouren Östra Värmland. Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd åt personer som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer har tystnadsplikt. Du kan nå brottsofferjouren på 0550-122 20.

Resursteam heder

Resursteam Heder har spetskompetensutbildning inom området hedersrelaterat våld och förtryck och vänder sig till andra professionella som kan komma i kontakt med detta.

Resursteam Heder kan du konsultera i enskilda ärenden som du stöter på i ditt yrkesliv. Du kan också anlita oss för föreläsningar gällande hedersrelaterat våld och förtryck. I Resursteam Heder ingår olika yrkeskategorier från skola, socialtjänst, polis och sjukvården – det är vår styrka; att vi kan erbjuda spetskompetens inom området heder för olika yrkesgrupper. För att vi ska kunna erbjuda dig en ständigt uppdaterad kontaktlista når du oss genom Länsstyrelsen i Värmlands hemsida [extern länk, öppnas i nytt fönster].