Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förvaltarfrihetsbevis

Vid ansökan om tillstånd hos vissa myndigheter kan det krävas ett bevis att man inte har förvaltare, ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för en tidskrift, den som behöver trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, eller den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihesbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man är folkbokförd. Är du folkbokförd i någon av kommunerna: Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga eller Storfors skickas ansökan till Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Till ansökan ska bifogas ett personbevis från skatteverket där du vid beställningen anger förvaltarfrihetsbevis som ändamål.

Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas utan avgift. 

Skicka till:
Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn