Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Barn som upplevt våld

Att se en förälder, oftast pappan/styvpappan, misshandla den andra föräldern, oftast mamman/styvmamman, är en allvarlig form av psykisk misshandel. Det är vanligt att våldet i familjen förnekas och förminskas, både av den som blir slagen och av den som slår. Men barn hör, ser och känner. Många barn som upplever våld i hemmet kan få olika problem på grund av att det är traumatiskt för ett barn att se en förälder/styvförälder bli misshandlad eller misshandla. Barn i Kristinehamns kommun har möjlighet att få bearbeta detta, både i enskilda stödsamtal, men också i grupp.

Kids Club är en gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-12 som upplevt våld mellan mamma/styvmamma och pappa/styvpappa. Det är mellan fyra till åtta barn i varje grupp. Gruppen träffas tio gånger och varje gång har ett särskilt tema. Syftet är att barnen ska få bearbeta det våld de hört, sett eller bara förstått pågår i hemmet och att de ska få hjälp att hantera sin vardag som den ser ut just nu.

Vill du veta mer? Kontakta BOJ Östra Värmland på 0550-122 20 eller info@ostravarmland.boj.se eller ta kontakt med samordnaren mot våld i nära relationer på 0550-858 45 eller kvinnofrid@kristinehamn.se