Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ansök från Fonden för behövande och Barn- och ungdomsfonden

Barn- och ungdomsfonden

Bidrag ur Barn- och ungdomsfonden kan sökas till barn och ungdomar under 18 år som är folkbokförda i Kristinehamns kommun. Ansökan ska ske via barnets eller ungdomens vårdnadshavare. Medel kan även sökas av föreningar och organisationer som i sin verksamhet riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.

Bidrag ur fonden ska vara till förmån för barn och ungdomar med sociala, fysiska eller psykiska funktionshinder. Som förmån kan räknas semester, rekreation, habilitering, rehabilitering, lägervistelse, hjälpmedel samt extra utgifter i samband med funktionshindret.

Fonden för behövande

Bidrag ur Fonden för behövande kan sökas av personer folkbokförda i Kristinehamns kommun. Enligt fondens bestämmelser ska den årliga avkastningen användas till bidrag åt behövande. Företrädesvis till förmån för pensionärer, deras trevnad och trivsel samt till åtgärder inom sjuk- och socialvården som inte täcks av allmänna medel, och i särskilda fall andra behövande personer.

Ansökan

Ansökan av fondmedel sker på respektive blankett nedan. Blanketterna kan också beställas från Socialförvaltningen, telefon 0550-885 79 eller 0550-886 16.

Returnera den ifyllda blanketten senast den 2017-03-31 till Kristinehamns Kommun, 63. Socialförvaltningen, 681 84 Kristinehamn.

Ansökningsblankett fonden för barn och ungdom

Ansökningsblankett fonden för behövande