Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Vill ni vara med och skapa roliga, spännande mötesplatser för kommunens barn under sommaren?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar i år ut bidrag till kommunerna för att genomföra gratisaktiviteter för barn 6-15 år under sommarlovet. Syftet med satsningen är att ge alla barn möjlighet att få uppleva roliga, stimulerande aktiviteter och chansen att minnas ett bra sommarlov. Kristinehamns kommun har genom MUCF:s fått nästan 600 000kr att använda som ett tillskott, utöver de medel kommunen redan anslagit, för sommarlovsaktiviteter 2017. De kostnadsfria aktiviteter som anordnas ska möjliggöra möten över sociala gränser, ge stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande samt främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande och får därför inte vara behovsprövade. Det behöver inte vara nya och oprövade aktiviteter, det går jättebra med er egen ordinarie verksamhet men den måste som sagt vara kostnadsfri.

Kommunen kommer att genomföra vissa aktiviteter men vill gärna bjuda in fler att hjälpa till. De statliga medlen kan användas som ekonomisk hjälp för olika aktörer att genomföra gratisaktiviteter som uppfyller de bidragskrav som MUCF formulerat.

Vill ni vara med och skapa roliga, spännande mötesplatser för kommunens barn under sommaren?
Tveka inte att ansöka!

Sista dag för ansökan är 23 april 2017. Ansökningar behandlas fortlöpande!

Ansök om medel via bifogad blankett skickas till Johan Öhman Kristinehamns kommun (se adress på ansökningshandling)
johan.ohman@kristinehamn.se
0550-88045

Mer om bidraget till gratis sommarlovsaktiviteter finns att läsa på:
http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovsaktiviteter