Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
 • tors, 2010-10-21

  Den 14 september skickades en enkät ut från Statistiska centralbyrån (SCB) till 1000 utvalda kommuninvånare. Om du är en av dessa och inte har svarat ännu, snälla gör det. Du kan påverka Kristinehamns framtid!

  Senast den 8 november behöver SCB ditt svar.

 • ons, 2010-10-20

  S, V och MP har meddelat att de tillsammans bildar ny majoritet i Kristinehamn. När det nya fullmäktige sammanträder 4 november kommer man föreslå att en ny kommunstyrelse utses och att nya kommunalråd väljs.

 • ons, 2010-10-20

  Kom och ställ dina frågor till politiker från tekniska nämnden och tjänstemän om avfallshantering, om vart vi är idag och vart vi är på väg.

  Välkomna! 

  Tid och plats är:
  Lördag den 30 oktober klockan 11-13, Framtidsrummet, Södra Torget 3

 • ons, 2010-10-20

  Mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde äger rum torsdagen den 28 oktober. Förutom att kommunchef Anders Dahlén ska presentera sig ska fullmäktige även behandla förslag till nya arvodesbestämmelser för den kommande mandatperioden.

 • tors, 2010-09-30

  Kristinehamns kommun deltar i WEPA-projektet, ett projekt som förhoppningsvis ska leda till flera projekt med stöd från EU. Startmöte för WEPA arrangerades den 23-24 september.

 • tis, 2010-09-28
 • ons, 2010-09-22

  Höstens första fullmäktige sammanträder torsdagen den 30 september. Här hittar du föredragningslista samt handlingar.

 • tis, 2010-09-21

  Kommunens valnämnd avslutade under onsdag eftermiddag den så kallade onsdagsräkningen. Hur den räkningen påverkade valresultatet i Kristinehamn kan du läsa mer om här.