Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
 • tors, 2011-06-02

  Demokratin står i fokus vid årets nationaldagsfirande på hembygdsgården i Kristinehamn. Utöver det traditionella firandet med folkdans, nationalsång och välkomnande av nya svenska medborgare, bjuder Kristinehamns kommun i år in till ett ”Demokraticafé”.

 • ons, 2011-06-01

  Den aktuella skollokalsutredningen behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj. Kommunstyrelsen har fört ärendet vidare med förslaget att genomföra skollokalsutredningens föreslagna åtgärder i sin helhet. För finansieringen föreslås man besluta avsätta 350 MSEK som investeringsmedel 2011-2017. Beslutet tas i Kommunfullmäktige den 16 juni.

 • ons, 2011-06-01
  En av idéerna som uppkom under seminariet ”Ett attraktivare Kristinehamn” den 2 maj, ska nu verkställas! Under kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj, togs beslut att skapa ett projekt där arbetslösa ungdomar erbjuds sysselsättning för att snygga till och städa upp i kommunen.
 • tis, 2011-05-31
  Skola och utbildning är en av de viktigaste grundbultarna i samhället och en förutsättning för välstånd. En bra skola är också en viktig förutsättning för samhälls- och näringslivsutveckling. Här finns en bred politisk enighet mellan samtliga partier i kommunfullmäktige. Därför vill man ge mer resurser till skolan.
 • tis, 2011-05-31

  Kristinehamn kommer i en nära framtid att ha brist på viss arbetskraft. Samtidigt ökar antalet arbetslösa, framförallt bland ungdomar. Nu tar kommunen krafttag för att minska arbetslösheten.

 • mån, 2011-05-30

  Nu har Kristinehamns kommun fått en egen energi- och klimatrådgivare. Hon heter Anna Norberg och du kan kontakta henne för att få råd och tips gällande energi- och klimatfrågor.

 • tors, 2011-05-26
 • ons, 2011-05-25

  Nu skapar vi ett nytt föreningsregister. För att komma med i det nya föreningsregistret behöver din förening skicka in aktuella kontaktuppgifter. 

 • tis, 2011-05-24

  Punkter på dagordningen är bland annat borgensåtaganden och motion om isbana på Södra Torget.

 • tis, 2011-05-24

  Kristinehamns kommuns officiella sida på Facebook blir kvar. Sidan har funnits på försök under ett drygt halvår, efter utvärderingen togs beslutet att ha kvar sidan.
  – Det här känns jättebra, nu kan vi jobba aktivt med att utveckla sidan, säger Camilla Eriksson, informatör och administratör för sidan.