Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Brogårdsgymnasiet
Brogårdsgymnasiet
På Brogårdsgymnasiet finns Särvux, Grundvux och Gyvux
KPS
KPS
På KPS finns delar av Sfi
Skolbyggnaden, Kasernvägen
Skolbyggnaden, Vasallen
I skolbyggnaden på Kasernvägen finns Sfi, Omvårdnadsutbildningen och Yh-utbildningen Medicinsk sekreterare

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen 

 

Din väg till framgång! 

Vi skapar möjligheter till personlig utveckling och en livslång lust att lära.

 

Våra ledstjärnor är... 

  • Den studerandes framgång 

  • Varierad undervisning med kontinuerlig återkoppling 

  • Ett gott och proffessionellt bemötande 

Kommunal vuxenutbildning

Grundläggande nivå
Grundvux vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande utbildningen i grundskolan. 

Gymnasial nivå
Gyvux vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvararande kurser i gymnasieskolan.     

Yrkesvux
Vårdutbildningen bedrivs på gymnasial nivå och leder till arbete som undersköterska.

Svenska för invandrare
Sfi är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Yrkeshögskola - Vårdadministratör/medicinsk sekreterare

Yh är en eftergymnasial utbildning för dig som vill arbeta administrativt inom vården. Du har mycket goda möjligheter att få ett arbete efter utbildningen. 

Särskild undervisning för vuxna

Särvux vänder sig till dig som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Den bedrivs på gymnasial och grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå.