Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studievägledning

Studievägledning

Alla som läser inom vuxenutbildningen ska ha en studieplan. Din individuella studieplan visar ramarna för dina studier, ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum och antal poäng. Ta med dina tidigare betyg när du vill prata utbildning.

Vuxenutbildningens studievägledare erbjuder:

  • Vägledningssamtal - utifrån hur det har varit, hur det är idag och hur det kan bli med fokus på studier och arbete.
  • Återkommande samtal vid behov.
  • Studieplanering - vilka mål har du med studierna?
  • Information om behörighet till vidare studier
  • Betygsfrågor
  • Hjälp att se lösningar och skapa ordning inför studiesituationen.
  • Information om studieekonomi
  • Tips på hemsidor och andra sökvägar
  • Tips på intressetester - dessa ger dig yrkesförslag och kan visa vad du passar att jobba med.
  • Upprättande av studieplan för dig som vill studera inom vuxenutbildningen

Det inte längre tillåtet att läsa upp redan godkända betyg, utan då hänvisas du till tentamen/särskild prövning.