Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kameran
Kamera
Kamera och ipads mini som pedagogiska verktyg i förskolan. I samarbete med Svenska Filminstitutet och Region Värmland.
And then...
And then...
Claire Parsons Co. "And then...och sen" spelas för alla elever i förskoleklass & åk 3
Teater Pero
Teater Pero
Förskolans 3- och 4-åringar får se "Kan själv!" med Teater Pero under Kulturveckan
Boulevard
Boulevard
Boulevardteatern ger föreställningen "Stjärnlösa nätter" för samtliga elever i åk 8
Åk 4
Åk 4
"Musik från andra länder" med musiker från Wermland Opera spelas för samtliga elever i åk 4
Dans åk 3
Dans åk 3
Professionella danspedagoger arbetar med alla barn i förskoleklass & åk 3
Åk 1
Åk 1
Åk 1 jobbar med bild och form med möjlighet till fördjupning med hjälp av professionell konstnär
Åk 8 och  9
Åk 8 och 9
Monologen Svarta Moln spelas av Kunskapsteaterns Mattias Walan för elever i åk 8 och 9

Kulturverksamhet

Förskola (främst 4-6 år)

Musikteaterföreställning, i första hand på förskolan i andra hand på annan, samordnad lokal. Arbete med ipads som ett pedagogiskt verktyg för lärandet. Samtliga 5-årsgrupper erbjuds musiklek av musikpedagog och ser minibio på biografen.

Förskoleklass

Danspedagogisk verksamhet genom professionell danspedagog samt professionell dansföreställning på skolan eller i samordnad lokal.

Årskurs 1

Bild/form med möjlighet till fördjupning med hjälp av professionell konstnär i samarbete med Konstmuseet och Skolornas årliga bildutställning.

Årskurs 2

Professionell teater- eller musikteaterföreställning med möjlighet till fördjupning genom lokala aktörer. 

Årskurs 3

Danspedagogisk verksamhet genom professionell danspedagog samt professionell dansföreställning på skolan eller i samordnad lokal.

Årskurs 4

Professionell konsert eller musikteater med möjlighet till fördjupning genom musikskolan.

Årskurs 5

Skolbio, filmsamtal och fördjupning genom filmkonsulent från Region Värmland eller professionell filmare/animatör.

Årskurs 6

Författarbesök med möjlighet till fördjupning i skrivarverkstäder med stöd av professionell författare i samarbete med Kulturförvaltningen/Biblioteket.

Åk 7-9

Åk 7: Lokalt kulturutbud
Åk 8: Regionalt kulturutbud
Åk 9: Nationellt kulturutbud

Utbudet hanteras lokalt av skolorna själva och ska vara av professionell art enligt handlingsplanen för Skapande skola. Medel fördelas av kultursamordnare efter inlämnad årsplanering från varje 7-9-skola.

Gymnasiet

Åk 1-3 på gymnasiet ges under läsåret kultur av varierad art, som kan vara skolbio, författarbesök, dans- eller teaterföreställning. Program beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnare. Estetiska programmets föreställningar är en del av det årliga utbudet för gymnasiets elever.