Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontakta oss på Djurgårdsskolan 7-9

Om du vill komma i kontakt med personalen så hör av dig på följande telefonnummer:

Arbetslag A 0550-883 63 klass 7a, 8a, 9a
Arbetslag B 0550-883 94 klass 7b, 8b, 9b
Arbetslag C 0550-883 39 klass 7c, 8c, 9c
Arbetslag D 0550-883 62 klass 7d, 8d, 9d
Förberedelseklasser 076-268 88 86 åk 7-9

Sjukanmälan ska göras till respektive arbetslag på ovanstående telefonnummer.
Anmäl varje dag ditt barn är frånvarande från skolan.

Ledighet får beviljas av mentor två dagar per termin och när det gäller längre tid är det rektor som beviljar.