Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Stenstalidskolan 7-9

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov.
Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam med rektor, skolsköterska, kurator, familjecoach, skolpsykolog och specialpedagog. 

Elevhälsoteamet har en samordnande och pådrivande roll. Det kan gälla utredningar, samtal med elever och föräldrar, samtal/handledning till arbetslag men också kontakt med andra myndigheter såsom Socialförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri etc.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet. Delar av teamet möter arbetslagen ett antal gånger per termin och diskuterar olika stödbehov och följer upp olika insatser.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet är:

     

Maria Lilja

Rektor

0550-858 52

Tony Storm

Bitr rektor

0550-883 03

Jannica Borgsten

Specialpedagog

0550-858 54

Karin Nyvall

Skolsköterska

0550-883 07

Heidi Wahl

Skolkurator

0550-883 06

Carina Runemård

Skolkurator

0550-882 34

Kenneth Waerngren

Familjecoach

0550-883 47

Iréne Blank

Studie- och yrkesvägledare

0550-883 05

Magda Peters

Skolpsykolog

0550-882 70