Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
B-huset
Djurgårdsskolan F-6

Djurgårdsskolan

Djurgårdsskolan F-6 är en kommunal grundskola som riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 6. Av dessa går ca hälften på något av skolans 5 fritidshem. Personalen som arbetar här är grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare, totalt ca 45 personer. Personalomsättningen är låg vilket bidrar positivt till arbetsro och trygghet i det pedagogiska arbetet med skolans elever.

Skolan byggdes i början av 1960-talet och har under läsåret 2013/14 byggts till- och om för att svara mot dagens och framtida behov av moderna undervisningslokaler.

Efter åk 6 fortsätter eleverna i årskurs 7-9 på Djurgårdsskolan 7-9 som ligger ett stenkast bort.

Skolan ligger i bostadsområdet Djurgården ett par kilometer från centrum, nära ishallen och friluftsområdet Björkvallen som ofta används för idrottsundervisningen. Vi har också nära till Sannabadet där eleverna regelbundet får sim- och vattenträning.

Djurgårdsskolan har ett nära samarbete med musikskolan som ansvarar för musikundervisningen i årskurs 3 och 6.

Fritidshem på skolan

Fritidshemmen på Djurgårdsskolan heter Lodjuret, Rådjuret, Vargen, Järven och Björnen. Information om våra fritidshem hittar du om du klickar på denna länk 

Fritidshemmen på Djurgårdsskolan har PKU-dag den 8 augusti.