Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bibliotek och café Presterud

Biblioteket på Presterud är utspritt i olika rum, både i östra byggnaden och i huvudbyggnaden.

I östra byggnaden finns böcker som anknyter till vård, etik, social omsorg, några biografier och lite skönlitteratur. Allt finns i det lilla konferensrummet Ö1.

I huvudbyggnaden pågår förändringar för bibliotekets del. Där finns nu ett café som även ska fungera som bibliotek. Utlåning ska på sikt ske på samma sätt som i övriga bibliotek. Arbetet med detta pågår, eleverna kommer att få lånekort och information när det är klart. I dagsläget kan man låna som tidigare, alltså fylla i namn och klass på kortet som finns längst bak i varje bok. Dessa kort läggs i en speciell låda som finns i caféet. Återlämning gör man i lådan innanför dörren.

För elev som har någon form av läsnedsättning, som till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning, finns möjlighet att ladda ner talböcker i sin dator. Därefter kan man endera lyssna direkt i datorn eller föra över talböckerna till en mp-spelare, mobiltelefon eller surfplatta. För att få göra dessa lån krävs inloggningsuppgifter till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB).

Möjlighet finns även för Presterudsgymnasiets elever att låna från biblioteket på Brogårdsgymnasiet eller söka i Kristinehamns biblioteks katalog. 

Vill du söka uppgifter i olika ämnen via Internet så kan du ta hjälp av Tips och råd för informationssökning.