Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på Johan Viking gymnasiesärskolan
Lärare Johan Viking gymnasiesärskolan
Lärare Johan Viking är Arbetslagsledare och ansvarig för programmet Hantverk och produktion
Bild på Katarina Larsson gymnasiesär
Lärare Katarina Larsson gymnasiesärskolan
Lärare Katarina Larsson

Gymnasiesärskolan

Tiderna förändras och det gäller att utvecklas med förändringen. På gymnasiesärskolan i Kristinehamn har vi valt att ändra inriktning på våra program. Detta i linje med den nya skollag som för gymnasiesärskolans del träder i kraft hösten 2013. (enligt Skolverket)

Under 2015 finns det möjlighet att söka tre olika gymnasiesärskoleprogram i Kristinehamn:

  • Administration, handel & varuhantering

  • Fordonsvård och godshantering

  • Hantverk och produktion

Gymnasiesärskolans fyra program kallas sammanfattade för "Fyraårsprogrammen" inom Kristinehamns kommun fr.o.m. Ht-11  med ett tillägg för det valda programmet. Dock finns namnet "gymnasiesärskolan" också kvar, då det fortfarande benämns så från Skolverket. Gymnasiesärskolan i Kristinehamn finns idag på Presterudsgymnasiet och samt på Krongården.

Samtliga praktiska program nyttjar lokaler samt lärarkompetens från de nationella programmen.

Läs mer om gymnasiesärskolan här.

Fyraårsprogrammens mål

Individuell studieplan

Till varje elev utformas en individuell studieplan där mål sätts upp utifrån kursmålen och elevens förmåga att uppnå målen. Vi uppdaterar detta studiedokument en gång per termin och det fungerar som ett underlag vid utvecklingssamtalen samt vid mentorsamtalen.

Praktik inom fyraårsprogrammen (APL)

Den arbetsplatsförlagda lärandet på programmet består av minst 22 veckor utlagda på 4 år. Praktikplats och tid anpassas efter varje enskild elev.

Betyg och omdömen

Betyg ges efter en 4-årig avslutad utbildning, samt efter avslutad kurs. Om eleven inte har deltagit eller inte nått målen i de olika kurserna ges ett samlat betygsdokument vid skolans slut.