Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tobaksförsäljning

Enligt tobakslagen 12 a § ska den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror anmäla försäljningen hos den kommun där försäljning sker. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Avgift för försäljning är 2 000 kronor per kalenderår.