Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Starta livsmedelsföretag

Om du funderar på att starta ett livsmedelsföretag finns det några saker att tänka på och säkert många frågor. Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra inspektörer.

Vad krävs för att starta och driva ett livsmedelsföretag?

  • Anläggningen behöver registreras hos miljö- och hälsa. Detta gör du genom att fylla i en blankett och lämna till någon av inspektörerna. Är du osäker på vilken blankett du ska välja, ring eller skicka e-post så kan vi hjälpa dig. Länk till blanketterna hittar du här.

  • Du behöver ha rutiner för din verksamhet, en så kallad egenkontroll, det berör till exempel hygien, städrutiner och temperaturkontroller.  

  • Lokalen du ska använda behöver vara bra anpassad den till den verksamhet du vill ha. Vill du renovera och göra någon ombyggnation kan det krävas bygglov. Kontakta då våra bygglovsinspektörer. Om bygglov kan du läsa mer här.

När ska ett företag registreras?

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag eller vill överta ett befintligt företag ska du registrera din nya verksamhet hos miljö- och hälsa innan du öppnar. Två veckor efter att du gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet om inte miljö- och hälsa meddelat något annat innan dess. Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Miljö- och hälsas roll är att göra en kontroll efter att verksamheten startat. Då bedömer vi om verksamheten uppfyller de regler som finns. Det är du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller kraven, både när det gäller lokalerna och dina rutiner, egenkontrollen.

När krävs det godkännande?

Slakterier, styckningsanläggningar, mejerier och andra animaliska industrier ska godkännas innan de får öppnas. Om du har frågor kring godkännande av din livsmedelsanläggning kontakta då Livsmedelsverket.

Företag med eget dricksvatten

Klicka här för att komma till information om dricksvatten och provtagning.

Vad kostar det?

För registreringen tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. En årlig kontrollavgift ska också betalas från det år verksamheten startar. Kommunen följer Livsmedelsverkets vägleding kring avgifter för kontroll. Det innebär att miljö- och hälsa kommer ut på regelbundna kontroller för att se att din verksamhet fungerar bra. Vi utgår från livsmedelslagen för att kunna göra bedömningar. Hur stor den årliga kontrollavgiften är beror på olika faktorer. Mer om årlig kontrollavgift kan du läsa här.