Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Solarier

Funderar du på att starta solarieverksamhet?

Då ska du skicka in en anmälan till miljö- och hälsa. Blankett för detta hittar du via länken här till höger.

Regelbundet inspekterar vi solarier och då tittar vi bland annat på:

  • vilka rör som används

  • typ-märkning på solariet

  • timer

  • hygien

  • tillgänglig information/anslag för kunderna t.ex. exponeringsschema

  • tillgång till skyddsglasögon (obs! behöver dock inte tillhandahållas gratis, men ska finnas att köpa)

Du kan hitta mer utförlig information på Strålsäkerhetsmyndighetens sida. (Länken öppnas i nytt fönster)

Du är också välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsa via kontaktuppgifter här till höger.