Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tillstånd & regler

Oavsett om du ska starta en ny verksamhet eller överta/utveckla en befintlig finns det mycket att tänka på gällande till exempel bygglov, olika tillstånd och andra regler.

Vad säger detaljplanen? Behöver jag söka bygglov? Vilka tillstånd krävs i övrigt? Vilken hjälp kan jag få?

Det är bara några exempel på frågor du kan behöva ta ställning till!

Information om bland annat alkoholtillstånd, livsmedelsverksamhet och miljöfarlig verksamhet hittar du via länkarna i vänstermenyn.

På vår webbplats hittar du även information om bland annat:

Bygglov

Värmepumpar

Detaljplaner

Reklam & affischering

Torghandel

Använda offentlig plats

Avfall & återvinning

Enskilt vatten & avlopp

Klicka på länkarna för att komma till informationssidan, där du också hittar kontaktuppgifter till rätt personer i kommunen.