Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ramavtal

Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

Kristinehamns kommun har cirka 200 ramavtal som omfattar många olika områden.

Ramavtal med flera leverantörer

Om ramavtal har ingåtts med flera leverantörer får tilldelning av kontrakt ske på två olika sätt:

    • Antingen: Tilldelning av kontrakt utifrån de i förfrågningsunderlaget fastställda villkoren. I dessa fall finns en färdig ordning för vilken leverantör som kommer att tilldelas ramavtalet. Rangordningen baseras på de kriterier som ställs upp i förfrågningsunderlaget. Rangordningen kan inte frångås förutsatt att detta inte specificerats i förfrågningsunderlaget.

    • Eller: Tilldelning av kontrakt utifrån en ny inbjudan att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i förfrågningsunderlaget, så kallad förnyad konkurrens.  Den upphandlande myndighet som ska avropa från ramavtalet beskriver sitt behov utifrån ramavtalet. Det kan även vara ett så kallat ej bindande ramavtal eller leveransavtal, som sträcker sig över en bestämd tid men exempelvis volymen inte är bestämd.