Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Publicering av livsmedelsrapporter

Kartbild över Kristinehamns livsmedelsverksamheter t.ex. restauranger, cafeer och butiker.

 

Klicka på kartbilden för att komma direkt till Kristinehamns kommuns livsmedelsverksamheter.

 

Nu kan du läsa om Kristinehamns restauranger, caféerer och livsmedelsbutikers senaste omdömen i våra livsmedelskontrollrapporter.

Du kan som medborgare och besökare i Kristinehamns kommun gå in här via vår hemsidas kartportal och läsa livsmedelsföretagens kontrollrapporter. Det är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens inspektörer som utför kontrollerna.

Syftet med publiceringen är att ge bra och lättillgänglig service. Här kan du läsa om din restaurangs eller butiks senast omdöme. Du har möjligheten att enkelt läsa livsmedelsföretagens senaste kontrollrapporter direkt på kommunens hemsida.

Samtliga livsmedelsföretag inom kommunen är riskklassade. Verksamheter som har hög risk hanterar t.ex. rått kött och/eller kyler ned mat. Restauranger och pizzerior är exempel på detta. De med låg risk omfattar verksamheter som har enklare hantering som till exempel caféer, och livsmedelsbutiker och som endast har förpackade varor.

I och med riskklassningen räknar man ut, via ett poängsystem, hur många kontrolltimmar respektive företag ska ha. Kontrolltiden styr hur ofta vi utför kontroller. Till exempel får en restaurang normalt två kontroller per år och en mindre livsmedelsbutik, som endast säljer färdigförpackade varor, kontrolleras var tredje år.

Hur genomförs kontrollerna

När våra inspektörer är ute och kontrollerar en restaurang, café, pizzeria eller butik så tittar de bland annat på innehållet i menyn, att restaurangen kan servera det som står där. Det är viktigt att du som kund vet vad du får. Om du till exempel är allergiker ska du känna dig trygg med att veta att innehållet verkligen stämmer med det du kan läsa dig till i menyn.

Planerade kontroller genomförs oanmält. Livsmedelsverket har beslutat om 15 kontrollområden som ska granskas. Vi utgår från de olika kontrollområdena och bockar av enligt checklistor.

Några av de kontrollområden som vi tittar på är rengöring, temperatur, personlig hygien, märkning, spårbarhet, skadedjur, lokalernas skick med mera.  Efter kontrollerna görs en bedömning av verksamheten enligt nedan:

• Inga noterade avvikelser
• Avvikelserna bedöms som mindre allvarliga och bör åtgärdas omgående
• Avvikelserna bedöms som allvarliga och föranleder till åtgärder och uppföljande kontroll.

Om företaget får allvarlig avvikelse gör vi en uppföljande kontroll inom en månad för att säkerställa att bristerna är åtgärdade.

Instruktion till kartportalen

Klicka på kartbilden för att komma till kartportalen och kommunens livsmedelsverksamheter.

Orangea ikoner dyker då upp. Leta rätt på önskat företag (med hjälp av zoom-funktionen +/-) och klicka på ikonen. När du har gjort detta visar sig en informationsruta med företagets namn, adress och tillhörande kontrollrapporter. Nu kan du via bilagornas länkar läsa vald kontrollrapport.

Observera!
Vi ber om ursäkt för att det kan finnas problem med att få upp pop-uperna. Detta medför att du eventuellt inte får fram länkarna till kontorollrapporterna. Ett tips är att fungerar det inte i t.ex. Explorer så prova i Chrome eller Firefox.