Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

PCB i byggnader

Finns det PCB i din fastighet?

Äger du en byggnad som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973, krävs en inventering av förekomst av PCB-haltiga fog- och golvmassor (undantag för vissa småhus). Det regleras i förordningen om PCB (SFS 2007:19). Som fastighetsägare ska du därefter rapportera till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen hur inventeringen har gjorts, var man eventuellt funnit PCB samt hur en eventuell sanering ska gå till. Det ska även redovisas hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Fog- eller golvmassor som innehåller mer än 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer måste saneras.

Följande tidsplan gäller för sanering av byggnader:

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016

  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956-1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014

  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016

  • Fog- eller golvmassa inomhus ska vara sanerad senast 30 juni 2016

Om det inom din fastighet förekommer byggnad/byggnader som är uppförda eller ombyggda mellan åren 1956-1973, är det viktigt att du läser vår information om inventering och sanering av PCB i byggnader som har skickats ut till en del fastighetsägare i kommunen. Informationsbrevet hittar du här. (Öppnas i nytt fönster)

Inventeringsprotokoll (A och B) som fastighetsägaren ska använda vid redovisning av inventering och information om hur inventeringen ska utföras med mera, finns att ladda ner på www.sanerapcb.nu.

Om det vid en inventering visar sig att ni har en fog- eller golvmassa med en halt PCB mellan 50-500 ppm, ska dessa massor avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. 

Man lossar på fogmassor 

 

 

 

 

 

 

Vänster bild visar hur provtagning av fogmassor kan gå till. Höger bild visar hur det ser ut när fogmassan är sanerad.

Information om PCB

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar. Att ämnena är svårnedbrytbara-stabila-innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor.

PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet (miljonprogrammet), där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t.ex. betongelement.

Kontakta oss

Finns det frågor kring PCB och sanering är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna här till höger.