Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lokalutformning

Lokal och utrustning ska anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Det får bland annat inte finnas så kallade korsande flöden. Du behöver till exempel tillräckligt med arbetsbänkar och handtvättställ, kylar, frysar, utrymme för varumottagning, ombyte av arbetskläder, städutrymme, förråd och personaltoalett.
Om du är osäker på hur lokalen utformas på bästa sätt kan du anlita en konsult, till exempel arkitekt eller livsmedelshygienkonsult. Konsulten kan hjälpa dig med vilka anpassningar som behöver göras i lokalen för att passa din verksamhet och samtidigt uppfylla lagstiftningen. Glöm inte att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan vid ändringar av befintlig lokal eller vid nybyggnation.
Det är alltid du som företagare som är skyldig att se till att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Klicka här för att komma vidare till bygglovsfrågor. 

Här hittar du vår information om lokaler och vad du generellt bör tänka på när det gäller lokalernas utformning. 

För mer detaljerad information om lokalutformning, se under respektive verksamhet nedan.

Bageri
Butik
Butik med manuell hantering
Café
Gatukök
Glasskiosk
Pizzeria
Restaurang
Salladsbar

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och hälsa via kontaktuppgifterna här till höger.