Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kristinehamn har vänt den nedåtgående trenden

I dag den 22 maj blir 2017 års enkätsvar om de svenska kommunernas företagsklimat officiella. Och de visar att Kristinehamn har brutit den nedåtgående trenden och tagit några kliv framåt.

- Jämfört med 2016 har vi förbättrat oss inom 6 områden och ligger still inom 5, säger kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S).

Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som släpps den 26 september.

Långsiktig handlingsplan
- Vi tog fram en handlingsplan förra året med en rad åtgärder som vi jobbar för fullt med. Det handlar om en bättre kommunikation och bland annat närmare dialog med näringslivet från såväl politiken som kommunala tjänstemän, säger Madelen Richardsson, Näringslivschef Kristinehamns kommun.

Kommunen beslutade om handlingsplanen i januari 2017 och ser arbetet med den som långsiktigt. Ett av målen i handlingsplanen var att bli Årets Klättare 2017, något som inte uppnåtts.

- Vi hade satt ett högt mål vilket vi inte nådde, men vi har brutit en negativ trend vilket vi är glada för. Vi har lyckats stanna tappet och har nu en bas att stå på och fortsätta jobba på från det, avslutar säger Madelen Richardsson.

Läs alla enkätsvaren här

Alla nyheter - Näringsliv & arbete