Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Så kontrollerar miljö och hälsa din verksamhet

Kunden ska kunna känna sig trygg när han eller hon köper mat i butiken eller äter mat på restaurang. Målet med livsmedelslagstiftningen och kontrollen är att maten är säker och håller utlovad kvalitet. Företagarna i livsmedelsbranschen ska arbeta på ett sådant sätt att syftet med lagstiftningen uppnås.
Miljö- och hälsa kontrollerar att företagen tar sitt ansvar och att maten som säljs är säker.

Vad kontrolleras?

Livsmedelsverket har skrivit en vägledning om hur kontrollen ska gå till, det är uitfrån 15 olika kontrollområden som t ex rengöring, temperatur, säker hantering, hygien, lokalens utformning, utbildning av personalen, märkning,  HACCP och spårbarhet.
Vid den första kontrollen hos ett företag går man igenom samtliga kontrollområden. Vid senare kontroller görs ett urval av kontrollområden. Efter varje kontroll lämnas en skriftlig kontrollrapport till företaget. Kontrollrapporterna är offentliga handlingar, dvs att allmänheten har tillgång till dessa.

Det finns olika typer av kontroller:

  • Registreringskontroll – Föranmäls alltid. Det är den första kontrollen efter att ett nytt företag har startat. Samtliga 15 kontrollpunkter granskas.

  • Planerad kontroll - Vanligaste form för kontroll där vissa kontrollområden väljs ut och den sker alltid oanmäld.

  • Uppföljande kontroll: Brister som följs upp vid de ovannämnda kontrollerna. Kontrollen sker alltid oanmäld.

  • Revision – Föranmäls alltid. Här gör man en djupare och mer ingående kontroll.

Livsmedelskontroll är riskbaserad

Hur ofta kontrollen hos ett företag utförs beräknas utifrån vilka risker livsmedelshanteringen medför, hur omfattande livsmedelshanteringen är samt företagets eget ansvar för information (märkning eller meny). Den riskbaserade kontrollen baseras på Livsmedelsverkets vägledning. Även myndighetens erfarenhet från tidigare kontroller kan påverka kontrolltiden och därmed hur ofta kontrollen genomförs.

Hur kontrollen i Kristinehamns kommun planeras och organiseras fastställs av miljö- och byggnadsnämnden årligen.