Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontroll avseende handel med vissa receptfria läkemedel

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den kommun där detaljhandeln bedrivs kontrollera efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Avgift för försäljning av receptfria läkemedel är 2 000 kronor per kalenderår.

Information om receptfria läkemedel finner du via denna länk.