Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Insiktsmätning: Så blir vi bättre på att hantera bygglovsfrågor

Har du nyligen haft ett bygglovsärende hos Kristinehamns kommun? Då har du fått ett följebrev där vi ber om dina synpunkter. Brevet är en av de kanaler som miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen använder för att stärka kontakten med företag och privatpersoner.

En annan förbättring är Servicetelefonen som infördes i februari 2017.
- Vi har ökat tillgängligheten kraftigt, säger Marielle Nilsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
- Tidigare hade vi telefontid två timmar om dagen, nu nås vi mellan 9-16.30 fyra dagar i veckan.

Tar krafttag
Idag den 25 april blir resultatet av förra årets Insiktsmätning offentlig. Det visar att Kristinehamns kommun höjt sin placering inom livsmedelshantering och miljö- och hälsoskydd, vilket är mycket glädjande. Kategorin bygglov har dock sjunkit flera placeringar. Något som Marielle Nilsson tagit krafttag mot genom att genomföra en fördjupande undersökning inom just kategorin bygglov:
- Jag vill verkligen säga att det inte är okej att sjunka flera placeringar på det här sättet. Vi tar synpunkterna på fullaste allvar och använder både undersökningen och inkomna åsikter till att göra en handlingsplan.

Nöjda med processen
Den fördjupade undersökningen som skickats ut till 40 företag visar att de generellt sett är nöjda med hur bygglovsprocessen i Kristinehamns kommun fungerar. Framförallt lyfts den goda servicen fram. Det utvecklingsområde som lyfts fram är just tillgänglighet och information om varför vissa beslut behöver tas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden istället för av tjänstemän.

Snabbare än förut
- Förra året var första gången någonsin som vi beviljade alla bygglov inom 10 veckor vilket vi aldrig lyckats göra tidigare, något som vi är väldigt glada för, säger Marielle.
- Den kommande handlingsplanen ska innehålla konkreta åtgärder på hur vi kan förbättra nöjdheten, att företag och privatpersoner ska vara nöjda är vårt absoluta mål, avslutar hon.

Alla nyheter - Näringsliv & arbete