Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hälsoskyddsverksamhet

Följande hälsoskyddsverksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken/strålskyddslagen:

• Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, t ex tatuerare, fotvårdare, akupunktörer

• Solarier

• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

• Alla typer av skolor och förskolor

Dessa verksamheter är inklassade enligt miljöbalken och betalar en årlig tillsynsavgift. Vi på miljö och hälsa är ute och inspekterar dem regelbundet för att säkerställa att tillämpliga bestämmelser följs och lämpliga rutiner finns för att minimera risker för människors hälsa. Det samlade arbetet med att kartlägga risker och ta fram rutiner för att motverka dessa kallas för egenkontroll, läs mer om det här.

 

Anmäl i god tid

Vill du starta en sådan verksamhet behöver du anmäla detta till miljö och hälsa minst sex veckor innan verksamheten startar. Är du osäker på om din verksamhet kräver anmälan, vänligen kontakta oss för rådgivning. Tänk också på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan om du planerar att bygga nytt, ändra i en befintlig byggnad eller ändra användning. Information om bygglovsfrågor hittar du här.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är t ex frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

Avgifter vid prövning och tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Läs mer om det i vår folder.