Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Företagare, politiker och tjänstemän möttes på Kristinehamnslunch

Närsam bjöd in företagare, politiker och kommunala tjänstemän till en gemensam lunch. Dagens talare var Andreas Rudsvik, chef på tekniska förvaltningen, och Ove Bengtsson, politiker (KD). På bilden syns från vänster: Ove Bengtsson, Maria Springfeldt (Näringslivssamverkan) och Andreas Rudsvik.

Idag inleddes lunchen av tekniska förvaltningens chef Andreas Rudsvik. Vad kommunen har åstadkommit under den senaste tiden presenterades: ny friidrottsarena, utegym i Björneborg och en stor satsning på skollokaler är exempel på vad arbetet resulterat i. 

Flera gånger om året besöker tekniska förvaltningen företag genom studiebesök. Detta för att känna av och möta företagarnas behov för utveckling. Samtidigt som kommunen jobbar med att underlätta och skapa möjligheter för företagande utvecklas olika områden för uppnå en attraktiv och välskött stadsmiljö. Det gäller dels den nya stadsparken på Svinvallen som ska stå klart under senare delen av 2018, och dels det pågående projektet att bygga upp Landabron. 

Syftet med Kristinehamnslunchen är att företagare, politiker och kommunala tjänstemän ska kunna träffas under avslappnade former och diskutera Kristinehamnsfrågor. 

Alla nyheter - Näringsliv & arbete