Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till kommunen så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst.

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Hämta hem förfrågningsunderlaget via Visma TendSign om det är så angivet i annons. 

 • Läs igenom handlingarna noga. 

 • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas. 

 • Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem. 

 • Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem. 

 • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa. 

 • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar. 

 • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall. 

 • Sätt pris på det som efterfrågats. 

   

Checklista vid anbudsgivning

 • Har jag svarat på alla frågor? 

 • Har jag bifogat alla begärda handlingar? 

 • Har behörig person skrivit på anbudet? 

 • Har anbudet lämnats i så många exemplar som begärts i förfrågningsunderlaget? 

 • Har anbudet lagts i förslutet omslag och märkts enligt anvisningarna? 

 • Lämna anbudet i tid.

   

Lycka till!