Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Användning av schaktmassor

Behöver man ha kontroll på schaktmassor?

Att använda schaktmassor är positivt, men kan ibland behöva ske kontrollerat så att massorna inte bidrar till föroreningar eller oordning på den tilltänkta platsen. Därför kan det krävas en anmälan till miljö- och hälsa. Nedan finns länkar med nyttig information.

Har du frågor kring hantering av schaktmassor eller om anmälan krävs är du välkommen att kontakta oss via uppgifter till höger. Anmälningsblankett hittar du genom att klicka under relaterade länkar här till höger.

Väg byggd av schaktmassor

 

Här hittar du Miljösamverkan Värmlands faktablad om schaktmassor. (Öppnas i nytt fönster)

Ofta behöver en klassning göras av schaktmassorna. Här hittar du information om hur bedömningen görs och vilka kriterier som spelar in. (Öppnas i nytt fönster)

Vill du veta hur ett anmälningsärende går till? Klicka här. (Öppnas i nytt fönster)