Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Aktuella & kommande upphandlingar

Kristinehamns kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 300 miljoner kronor per år till kommunens förvaltningar. Våra upphandlingar görs i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer.

Upphandlingar som pågår just nu

Alla våra upphandlingar annonseras via länken nedan.

Klicka här för att se aktuella upphandlingar i Kristinehamns kommun

Kommande upphandlingar, hösten 2016

 • Tekniska konsulter - Flera områden.

 • Kemtekniska produkter, maskindiskmedel mm.

 • Sjukvårdsmaterial.

 • Transporter renhållningen (verksamhetsavfall grovsopor, deponirester & brännbart hushållsavfall)

 • Tryckeritjänster

 • Tolkförmedlingstjänster

 • Sopmaskin Gatuavdelningen

 • Traktor fritidsenheten

 • Personalsystem

 • GIS-system

 • Ny hemsida och e-förslag medborgardialog

 • Streamingtjänster och filmning & sändning av kommunfullmäktige sammanträden

 • E-arkiv

 • Mobiltelefoner

 • Skrivare och kopiatorer

 • Bevakningstjänster. Avtal tom 2017-02-17. Förnyad konkurrensutsättning från SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal.

 • Ev. livsmedelsupphandling södra kommundelen glesbygd. Avtal tom 2017-02.28

 • Finansiella tjänster. Avtal tom 2017-04-30.

 • Arbets/skydds- och varselkläder. Avtal tom 2017-04-30.

 • Leverans av avfallspåsar. Avtal tom 2017-04-30.

 • Anläggningsmaskinstjänster. Avtal tom 2017-05-14.

 • Omhändertagande av matavfall/biologisk nedbrytbara avfall. Avtal tom 2017-06-30

 • Datorer, läsplattor. Avtal tom 2017-06-30.

Kommande upphandlingar, våren 2017

 • Snöröjning, Säsongen 2017/2018.

 • Entreprenad ny stadspark (etapp 1 av 2 etapper).

 • Ny förskola klar 2018 - Totalkonsultuppdrag och sen byggentreprenad

 • Renoveringar VA-ledningar diverse (självfallsled, tryckled, brunnar mm).Avtal tom 2017-08-31

 • Styrd borrning. Avtal tom 2017-08-31

 • Rörspräckning av VA-ledningar, Avtal tom 2017-09-30

 • Produktionsbyråtjänster? Avtal  tom 2017-09-30.

 • Transport av avlidna. Avtal tom 2017-10-31

 • Servrar och lagring samt näraliggande produkter. Avtal tom 2017-11-30

 • Revisionstjänster . Avtal tom 2017-12-31

 • Anläggningsarbeten. Avtal tom 2017-12-31

 • Försäkringar (kommun & fordon samt tjänste- och skolresor). Avtal tom 2017-12-31.

 • Korttidshyra Fordon. Avtal tom 2017-12-31

 • Fastighetsunderhåll. Diverse avtal tom 2017-12-31.

 • Brandskyddsutrustning. Avtal tom 2017-12-31

 • Klottersanering. Avtal tom 2017-12-31