Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för valets genomförande på kommunal nivå och är en av kommunens obligatoriska nämnder. Valnämndens ansvar innebär att tillse att det finns förtidsröstningslokaler, vallokaler och röstmottagare samt att information om röstningsställen går ut.

Valnämnden

Ledamöter
Stefan Hult (S) ordförande
Erik Ågren (C) vice ordförande
Helen Einarsson (S)
Göran Mattsson (S)
Björn Johansson (V)
Maria Stake (M)
Sten- Olof Olsson (L)

Ersättare

Bisera Bucuk (S)
Ann-Charlotte Halvarsson (S)
Lisa Dalgren (MP)
Sonja Höglund (M)
Karl-Åke Andersson (C)