Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

För en god och jämlik hälsa i Värmland är kunskapen om hur människor lever och mår avgörande. Därför genomförs befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Drygt 14 000 enkäter skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Frågorna är anpassade för olika åldersgrupper och kan besvaras via pappersenkät eller webbformulär.

Resultatet används av landstinget och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Genomförs regelbundet
Undersökningen genomförs regelbundet sedan år 2000 i Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län. I år får total 78 000 personer enkäten.

De som erbjuds delta i undersökningen har fått enkäten och en länk till webbformuläret i brevlådan. Svarstiden sträcker sig till 19 maj.

De första resultaten från undersökningen Liv och hälsa presenteras i slutet av året.

Läs mer om undersökningen här!

Alla nyheter - Kommun & politik