Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sök stipendielån för utbildning

Du som tänker utbilda dig inom handel, industri, hantverk eller sjöfart kan söka stipendielån ur Ebba och Arvid Janssons stipendiefond (i vissa fall återbetalningsfria). Sista ansökningsdag 2017 är den 13 september.

Du som tänker utbilda dig inom handel, industri, hantverk eller sjöfart kan söka stipendielån som utdelas på minst 5.000 kronor. Du som efter utbildningen öppnar eller innehar rörelse i Kristinehamn eller tar anställning hos företag som har verksamhet i Kristinehamn under lika lång tid som stipendielån uppburits, befrias från återbetalningsskyldighet.

Bosätter du dig på annan ort blir Du däremot skyldig att återbetala lånebeloppet enligt amorteringsplan som styrelsen godkänner. Styrelsen fastställer ränta på lånebeloppet varje år (för närvarande 2 %).

Blankett för ansökan

Frågor? Då är du välkommen att kontakta fondens kassaförvaltare Björn Henningsson på telefon: 0703-744933

Ansökan skickas till:
Kassaförvaltare Björn Henningsson, Lindelövsvägen 5, 681 43 Kristinehamn, senast den 13 september 2017.

Alla nyheter - Kommun & politik